Hem sürtünmesiz yatay düzlemde hem de düşey düzlemde Basit Harmonik Hareket yapan, yaya bağlanmış, cismin hareketinin periyodu;
Yayın Esneklik Katsayısı k:
* Yapıldığı maddenin cinsine
* Yayın boyuna
* Yayın helezoniklerinin sıklığına bağlıdır

Yayın Periyodu T:
* Yay sabitine
* Asılı kütleye bağlıdır
* Fakat uzanımdan ve yerçekiminden bağımsızdır